Lokaldemokrati - verktøy for utvikling

Det er lang tradisjon for lokalt forankrede beslutninger i Norge. Samtidig legger økte forventninger og statlig styring press på lokaldemokratiet.

Bilde
laptop

Lokaldemokrati i Norge

Hvordan står det så til med lokaldemokratiet i Norge? Hvordan opplever innbyggerne demokratiet i egen kommune og hvilke muligheter ha de til å engasjere seg? Det finnes flere undersøkelser som omhandler disse temaene. KS har samlet noe av det i KS Lokaldemokratiundersøkelse.

I KS Lokaldemokratiunderundersøkelse fra 2017 svarer 1 av 2 at de har gode muligheter til å påvirke kommunale beslutninger som engasjerer dem. Det er også slik at et stort flertall av innbyggerne mener det er lett å komme i kontakt med de folkevalgte i kommunen. Folk er dessuten interessert i kommunepolitikk og lokaldemokrati, og de oppgir at folkestyret er viktig. I Lokalvalgsundersøkelsen 2015 framkommer det at omtrent halvparten er uenig i påstanden om at "det lokale folkestyret ikke er så viktig bare tjenestene blir opprettholdt". Lokale saker har stor betydning for valg av parti eller partiliste. Ved valget i 2015 svarte flest at "lokale saker" hadde størst betydning ved kommunevalget, foran allmenn tillit til partiet.

Innbyggerne er interessert og de blir hørt

Basert på resultater publisert på ks.no

Lokaldemokratidatabasen- hvordan fungerer den?

I 2017 og 2018 har 75 kommuner gjennomført KS Lokaldemokratiundersøkelse. Undersøkelsen består i at innbyggere og folkevalgte svarer på 14 likelydende spørsmål om hvordan de oppfatter lokaldemokratiet i egen kommune. Folkevalgte svarer i tillegg på 29 spørsmål om arbeidet i kommunestyret. Undersøkelsen er tidligere gjennomført i 2010 og i 2014.

Spørsmålene til innbyggere og folkevalgte dekker ulike sider ved et godt lokaldemokrati: pålitelig styre, ansvarlig styre, borgernært pålitelig styre, ansvarlig styre, borgernært styre og effektivt styre.

Resultater fra alle kommunene blir publisert, og vil være data fra enkeltkommuner, mulighet for å sammenligne kommuner og se samlede resultater.

Om du ønsker mer informasjon ta kontakt med KS ved lise.spikkeland@ks.no

Resultatene for undersøkelsene i 2017, 2018 og 2019 finner du nedenfor

Se samlet oversikt for 2014-2018 her: